بلبرینگ های سوزنی و خطی

رولبرینگ و بلبرینگ های سوزنی و خطی به شدت در بازار خودرو و شرکت های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند و آنها را به طور معمول در موتور سیکلت ، موتور ماشین و انواع ماشین آلات با سرعت بالا و جاهایی که محدودیت ابعاد داریم می توان یافت.
بلبرینگ خطی بیشتر در دستگاه ها و جاهایی که نیاز به حرکت خطی دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

تامیین کننده انواع رولبرینگ و بلبرینگ های سوزنی و خطی بازار خودرو و شرکت های صنعتی

سوزنی و خطیبلبرینگ خطی بیشتر در دستگاه ها و جاهایی که نیاز به حرکت خطی دارند مورد استفاده قرار می گیرندمشاوره قیمت و خرید و فروش انواع بلبرینگ های سوزنی و خطی