شعبه بازار افتتاح شد

گروه بازرگانی نیک صدرا صنعت در راستای گسترش  خدمت رسانی مطلوب در سراسر کشور، شعبه جدید خود را در بازار بلبرینگ تهران افتتاح کرد.

">

افتتاحیه شعبه بازار

شعبه بازار افتتاح شدگروه بازرگانی نیک صدرا صنعت در راستای گسترش  خدمت رسانی مطلوب در سراسر کشور، شعبه جدید خود را در بازار بلبرینگ تهران افتتاح کرد.
آلبوم های مرتبط